Veterankjøretøyforsikring

Veterankjøretøyforsikring kan tegnes for biler, mopeder og motorsykler som er eldre enn 30 år.

Hva dekker veterankjøretøyforsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Brann/tyveri

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

✔️

✔️

✔️

Rettshjelp

✔️

✔️

✔️

✔️

Skader i forbindelse med brann, tyveri, glassruteskade og veihjelp.

❌

✔️

✔️

✔️

Glassruteskade

❌

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 10.000

❌

Veihjelp

❌

✔️

inntil kr 10.000

✔️

inntil kr 4.000

❌

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

❌

❌

✔️

❌

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

❌

❌

✔️

inntil kr 4.000

❌

Fastmontert utstyr

❌

❌

✔️

inntil kr 10.000

❌

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring med inntil kr 200.000

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Ansvar

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

Rettshjelp

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring

✔️

inntil kr 200.000

Brann/Tyveri

Veteran-, moped og motorsykkel

Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri av kjøretøyet

✔️

Delkasko veteranbil

Skader i forbindelse med brann, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri av kjøretøyet

✔️

Glassruteskade

✔️

inntil kr 10.000

Veihjelp

✔️

Kasko

Dekker i tillegg:

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

✔️

inntil kr 4.000

Fastmontert utstyr

✔️

inntil kr 10.000

Begrensninger

  • Kjørelengde på veteranbil er maksimalt 5.000 km pr. år
  • Dekker ikke skader på avsperrede områder, men i egenskap av opplæring eller glattkjøringstrening arrangert i Norge vil dette være dekket
  • Særregler gjelder for egenandel ved erstatningsmessig skade avhengig av skadetype
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder for det geografiske område som er angitt i forsikringsbeviset. Det kan være i Norden eller Europa.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på veterankjøretøy

Få tilbud på veterankjøretøyforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging