Ulykkesforsikring

En ulykke kan ramme hvem som helst, helt tilfeldig. En ulykkesforsikring fra Sum-it gjør det lettere å takle de økonomiske utfordringene i kjølvannet av en ulykke.

  • Gjelder over hele verden
  • Utenlands inntil 12 måneder
  • Kan tegnes for barn fra fødsel
  • Kan tegnes for voksen fra 16 til 74 år
  • Utbetaling av erstatningsbeløp er skattefrie

Hva kan ulykkesforsikringen dekke?

Kan dekke:

Dødsfall etter en ulykke

✔️

Hele forsikringssummen utbetales

Invaliditet etter en ulykke

✔️

Hele forsikringssummen utbetales ved
100 % invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales forholdsmessig

Progressiv erstatning

✔️

Faginvaliditet

✔️

Kan gjelde:

På fritid

✔️

Uten manuelt arbeid på land

✔️

Med manuelt arbeid på land

✔️

For sjøfolk eller i Offshore virksomhet

✔️

Kan dekke:

Dødsfall etter en ulykke

✔️

Hele forsikringssummen utbetales

Invaliditet etter en ulykke

✔️

Hele forsikringssummen utbetales ved
100 % invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales forholdsmessig

Progressiv erstatning

✔️

Faginvaliditet

✔️

Kan gjelde:

På fritid

✔️

Uten manuelt arbeid på land

✔️

Med manuelt arbeid på land

✔️

For sjøfolk eller i Offshore virksomhet

✔️

Begrensninger

  • Ulykkesforsikringen opphører ved 75 år
  • Minste forsikringssum kr 500.000
  • Fra 70 til 75 år er største forsikringssum kr 100.000
Egenandeler
  • Det er ingen egenandel på erstatningsbeløpene
  • Kr 1.000 ved behandlingsutgifter
Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld ulykke

Få tilbud på ulykkesforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging