Reiseforsikring

Reiseforsikring er viktig å ha – også på norgesferie. Med reiseforsikring fra Sum-it er du dekket fra du forlater hjemmet ditt – til du er trygt hjemme igjen. 

 • Gjelder over hele verden
 • Gjelder på reise inntil 70 dagers varighet
 • Kan tegnes av alle
 • Utbetaling av erstatningsbeløp er skattefrie
 • Gjelder for private feriereiser, dagsturer og tjenestereiser

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikring

Maks forsikringssum for 1 person / for familie

Avbestilling

✔️

kr 100.000 / kr 180.000. NB: Må være i kraft før man bestiller reisen

Forsinket ankomst

✔️

kr 25.000 / kr 50.000

Forsinket avgang

✔️

kr 2.000 / kr 6.000

Forsinket bagasje

✔️

kr 5.000 / kr 8.000

Tyveri av bagasje

✔️

kr 80.000 / kr 200.000

Arbeidsgivers gjenstander

✔️

Inntil kr 25.000

Kontanter

✔️

inntil kr 6.000

Reisedokumenter

✔️

inntil kr 20.000

Verdisaker

✔️

inntil kr 25.000

Sykkel

✔️

inntil kr 20.000 utenfor hjem- arbeids- eller skolekommunen

Reisesyke

✔️

inntil kr 100.000.000

Hjemtransport

✔️

inntil kr 100.000.000

Reiseansvar

✔️

inntil kr 10.000.000

Rettshjelp

✔️

inntil kr 50.000

Ulykke voksne

✔️

kr 500.000 ved 100% invaliditet og kr 500.000 ved dødsfall

Ulykke barn

✔️

kr 600.000 ved 100% invaliditet og kr 100.000 ved dødsfall. I tillegg utbetales inntil 5% av forsikringssummen på invaliditet (eksempel: inntil 5% av kr 500.000) til behandlingsutgifter

Evakuering (krig)

✔️

kr 250.000 / kr 500.000

Evakuering (terror, epidemier)

✔️

kr 50.000 / kr 100.000

Tilkallelse

✔️

kr 100.000, maks 2 personer

Egenandelsdekning for leiebil

✔️

Reiseforsikring

Maks forsikringssum for 1 person / for familie

Avbestilling

✔️

kr 100.000 / kr 180.000. NB: Må være i kraft før man bestiller reisen

Forsinket ankomst

✔️

kr 25.000 / kr 50.000

Forsinket avgang

✔️

kr 2.000 / kr 6.000

Forsinket bagasje

✔️

kr 5.000 / kr 8.000

Tyveri av bagasje

✔️

kr 80.000 / kr 200.000

Arbeidsgivers gjenstander

✔️

Inntil kr 25.000

Kontanter

✔️

inntil kr 6.000

Reisedokumenter

✔️

inntil kr 20.000

Verdisaker

✔️

inntil kr 25.000

Sykkel

✔️

inntil kr 20.000 utenfor hjem- arbeids- eller skolekommunen

Reisesyke

✔️

inntil kr 100.000.000

Hjemtransport

✔️

inntil kr 100.000.000

Reiseansvar

✔️

inntil kr 10.000.000

Rettshjelp

✔️

inntil kr 50.000

Ulykke voksne

✔️

kr 500.000 ved 100% invaliditet og kr 500.000 ved dødsfall

Ulykke barn

✔️

kr 600.000 ved 100% invaliditet og kr 100.000 ved dødsfall. I tillegg utbetales inntil 5% av forsikringssummen på invaliditet (eksempel: inntil 5% av kr 500.000) til behandlingsutgifter

Evakuering (krig)

✔️

kr 250.000 / kr 500.000

Evakuering (terror, epidemier)

✔️

kr 50.000 / kr 100.000

Tilkallelse

✔️

kr 100.000, maks 2 personer

Egenandelsdekning for leiebil

✔️

Begrensninger

 • Ulykkesforsikringen som er inkludert, opphører ved 75 år
 • Egenandelsdekning for leiebil opphører ved fylte 75 år
 • Ved 70 år er maks. erstatning kr 100.000 ved invaliditet og dødsfall
Hvem gjelder reiseforsikringen for?
 • Ektefelle eller samboer. Med samboere menes personer som bor i ekteskapslignende forhold, og har felles adresse i folkeregisteret.
 • Barn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år, som bor hjemme eller som pga. utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, og har folkeregister registrert adresse hos foreldrene.
 • Forsikrede må være medlem av Norsk folketrygd og ha adresse i Norge.
Egenandeler
 • Det er ingen egenandel på erstatningsbeløpene
 • Utbetaling på behandlingsutgifter fra ulykkesforsikringen belastes med kr 1.000 i egenandel
Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld reiseskade

Få tilbud på reiseforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging