Personforsikring

Gode personforsikringer gir trygghet for deg og dine nærmeste.

Alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom kan medføre stor belastning og endringer i din hverdag. Da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Forsikringen kan gi deg og familien din økonomisk frihet i en vanskelig tid.

Les mer om forsikringen her

Alvorlig sykdomsforsikring dekker:

Forsikring gir utbetaling ved disse utvalgte diagnosene: hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, Multippel Sklerose, koronar bypass-operasjon, organtransplantasjon, tap av hørsel, tap av syn, tverrsnittlammelser, godartet svulst i hjerne, ALS og andre motornevronsykdommer, nyresvikt, amputasjon, hjerteklaffkirurgi, alvorlig angina pectoris, Parkinson sykdom, alvorlig brannskade, Alzheimers før fylte 65 år, utposing på hovedpulsåre, utvidelse av hjernens pulsårer, godartet svulst i ryggmarg, Schizofreni, bindevevssykdom, HIV/AIDS som følge av blodoverføring eller yrke, infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne.

✔️

For utfyllende liste, se forsikringsvilkår.

Rask utbetaling av forsikringssum.

✔️

Du bestemmer selv hva pengene skal brukes til.

✔️

Uføreforsikring Ekstra og Uføreforsikring Super

Kan du se for deg din hverdag med bare uføretrygd fra NAV? Mange opplever en betydelig nedgang i lønn, ofte en halvering, ved langvarig sykdom. Våre uføreforsikringer sikrer økonomien din hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe mer.

Les mer om forsikringen her

Uføreforsikring, Ekstra og Super dekker:

Uføreforsikring Ekstra gir engangsutbetaling med månedlig forskuttering

Uføreforsikring Super gir månedlig utbetaling.

✔️

Hjelper deg å opprettholde økonomien selv om du blir langvarig syk.

✔️

Månedlig utbetaling starter allerede etter 12 mnd sykemelding,
ved minst 50% sykemelding.

✔️

Dødsfallsforsikring

Har du tenkt på hva som skjer med familieøkonomien hvis du dør? En dødsfallsforsikring bidrar til å sikre de du er glad i økonomisk, og utbetales som en engangssum ved dødsfall. Du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til.

Les mer om forsikringen her

Dødsfallsforsikringen dekker:

En dødsfallsforsikring bidrar til å sikre de du er glad i økonomisk,
og utbetales som en engangssum ved dødsfall.

✔️

Du bestemmer selv hvem pengene skal gå til.

✔️

Barneforsikring

En god barneforsikring sikrer barnet ditt dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Vår barneforsikring tar vare på barnet også etter at det har blitt voksen.

Vi tilbyr 3 forskjellige barneforsikringer:

  • Barneforsikring Super
  • Barneforsikring Ekstra
  • Barneforsikring Basis

Les mer om forsikringen her

Barneforsikring dekker:

Sykdom og ulykke

✔️

Utvalgte sykdommer

✔️

Utvidet hjelpestønad

✔️

Ombygging av bolig

✔️

Behandlingsutgifter

✔️

Dagpenger ved sykehusopphold

✔️

Dødsfall

✔️

Engangsutbetaling ved uførhet

✔️

Dekker i tillegg:

Barneforsikring Ekstra: månedlig utbetaling i inntil 10 år ved uførhet.

✔️

Barneforsikring Super: månedlig utbetaling til fylte 67 år ved uførhet.

✔️

Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Norge, Sverige og Danmark. I resten av verden inntil 12/48 måneder etter utreise. Se vilkår for spesifikasjon

Forsikringstakers plikter

Ved kjøp av forsikringen plikter du å gi fullstendige svar på selskapets spørsmål. I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig.

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Forsikringens gyldighet forutsetter at den som er forsikret er medlem av norsk folketrygd. Ved lengre opphold eller varig flytting til utlandet, kan medlemskapet falle bort.

Betaling

Første termin betales ved etablering av forsikringsavtalen. Fremtidige betalinger belastes månedlig pr avtalegiro, og må betales innen betalingsfristen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra den dagen vi mottar en skriftlig aksept på tilbudet, samt at helseerklæringen er ferdig utfylt, signert og mottatt av oss. Forsikringen opphører ved avtalt alder, men kan til enhver tid sies opp av forsikringstakeren.

Oppsigelse

En oppsigelse må være skriftlig. Du kan si opp forsikringen ved å logge deg inn på Min Side.

Meld skade, personforsikring

Få tilbud på personforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging