Meld skade


Ønsker du å rapportere en skade, gjør du dette enkelt på Min side.

Kjøretøy: motor.sum-it@claimsnordic.no

Hus/hytte/innbo hus/innbo hytte/verdigjenstand: bk.sum-it@claimsnordic.no

Reise: reise.sum-it@claimsnordic.no

Båt: baat.sum-it@claimsnordic.no

Husdyr: husdyr.sum-it@claimsnordic.no

Glass: glass.sum-it@claimsnordic.no

Veihjelp: veihjelp.sum-it@claimsnordic.no

Claims Nordic AS gjør opp skader på vegne av Selskapet. Henvendelser vedrørende nye og eksisterende skadesaker bes rettet til:

Claims Nordic AS
Postboks 543
1373 Asker
Tlf: 67228060

Viktig informasjon ved skademeldinger


Saker som skal meldes til politiet:

Brann, tyveri, innbrudd, hærverk, ran og påkjørsel av dyr.