Meld skade


Ønsker du å rapportere en skade, gjør du dette enkelt på Min side.

Kjøretøy: motor.sum-it@no.sedgwick.com

Hus/hytte/innbo hus/innbo hytte/verdigjenstand: bk.sum-it@no.sedgwick.com

Reise: reise.sum-it@no.sedgwick.com

Båt: baat.sum-it@no.sedgwick.com

Husdyr: husdyr.sum-it@no.sedgwick.com

Glass: glass.sum-it@no.sedgwick.com

Veihjelp: veihjelp.sum-it@no.sedgwick.com

Sedgwick Norway AS gjør opp skader på vegne av Selskapet. Henvendelser vedrørende nye og eksisterende skadesaker bes rettet til:

Sedgwick Norway AS
Postboks 249
1372 Asker
Tlf: 67228060

Viktig informasjon ved skademeldinger


Saker som skal meldes til politiet:

Brann, tyveri, innbrudd, hærverk, ran og påkjørsel av dyr.