Informasjonsplikt overfor våre kunder

Sum-it AS, org nr. 997.039.262, Kirkegata 2a , 3770 Kragerø , er godkjent forsikringsagent og er underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift. Virksomheten er under kontroll av Finanstilsynet og er registrert i Finanstilsynets register over godkjente forsikringsagentforetak. Sum-it AS inngår kun samarbeid med solide og høyt rangerte forsikringsgivere med anerkjente og veletablerte reassurandører bak seg. Da forsikringsgiver ikke er norsk kan selskapet ikke være medlem av den norske Garantiordningen. Forsikringsgiver er tilknyttet TFF, Finansklagenemda og FOSS i likhet med norske forsikringsselskaper. Sum-it AS er forsikringsagent for Eir Försäkring AB (Org. 559166-0617), som er forsikringsgiver, og utsteder derfor forsikringene i kraft av fullmakt fra Eir Försäkring AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige. Eir Försäkring AB har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge,ID: FT00115507. Sum-it AS har ingen eierinteresser i Eir Försäkring AB. Eir Försäkring AB kan kontaktes via adressen over, samt via info@eirforsakring.se. Mer informasjon finnes også på eirforsakring.se Kontaktinformasjon til Finanstilsynet: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Se også finanstilsynet.no

Sum-it AS har sin ansvarsforsikring hos HDI global speciality se. E-post: info-dk@hdi-specialty.com

Registered Office: Podbielskistraße 396, 30696 Hannover, Germany, www.hdi-specialty.com

Sum-it AS administrerer forsikringsavtalen på vegne av Eir Försäkring AB og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt skadebehandling skal rettes til Sum-it AS.

Rådgivning
Sum-it AS tilbyr kjøp av forsikring, våre rådgivere skal tilpasse forsikring som skal sikre ditt behov. Dersom du som kunde ønsker nærmere informasjon og rådgivning rundt forsikringsproduktene, kan du kontakte oss på post@sum-it.no

Lønnsytelser
Sum-it AS er forsikringsagent for norske og utenlandske forsikringsselskaper. Sum-it AS mottar gjennomsnittlig 17% i provisjon på nysalg og fornyelse. I tillegg til å dekke kostnader ved salg og kundehåndtering skal dette også dekke Sum-it AS kostnader ved drift av salgssenter og utvikling av forsikringssystem og forsikringsprodukter, skadebehandling og andre administrative kostnader knyttet til forsikringsvirksomhet.

Klage
Skulle det være noe du ikke er helt fornøyd med, kan det være greit å følge denne oppskriften:
Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Kanskje det hele skyldes en misforståelse, kanskje har vi sviktet litt på informasjon, eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Da vil vi gjerne ordne opp.
Blir dere ikke enige, kan du kontakte vårt interne klageorgan. Her får du en ny start og ny saksbehandler behandler din klage fra ditt ståsted.
Behandlingstiden er fra to til fire uker, og behandlingen er kostnadsfri.
Er du ikke fornøyd etter at klageorganet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.
Send klage til Finansklagenemnda Post: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Angrerett
Hvordan angre?
Ta kontakt med oss på kvalitet@sum-it.no
Angreretten er ubetinget, det vil si at du ikke trenger oppgi noen grunn til hvorfor du ønsker å angre. Når vi har mottatt beskjed om bruk av angrerett, avslutter vi forsikringene med virkning fra den dagen du ga oss beskjed. Husk at du må betale for de dagene forsikringen har vært i kraft.