Bilforsikring

Hos oss kan du velge den bilforsikringen som passer deg best. Ansvarsforsikring er en forsikring alle registrerte biler i Norge er pålagt. 

Hva dekker bilforsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Premium

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

✔️

✔️

✔️

Rettshjelp

✔️

✔️

✔️

✔️

Skader i forbindelse med brann, tyveri, glassruteskade og veihjelp.

❌

✔️

✔️

✔️

Leiebil klasse A, i inntil 15 dager

❌

❌

✔️

✔️

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

❌

❌

✔️

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

❌

❌

✔️

inntil kr 4.000

✔️

inntil kr 4.000

Leiebil klasse A, i inntil 31 dager

❌

❌

Tilleggsdekning

✔️

Leiebil dekkes ved kaskoskade i normal reparasjonstid 

❌

❌

❌

✔️

begrenset til kr 550 pr. døgn i inntil 31 dager

Assistanse på hjemmeadresse ved flatt batteri eller kaldstartproblemer

❌

❌

❌

✔️

Utvidet glassdekning for glasstak

❌

❌

❌

✔️

Skader på motor og drivverk inkludert skade ved feilfylling av drivstoff

❌

❌

❌

✔️

Totalskadegaranti

❌

❌

❌

✔️

inntil 36 måneder

Tap av bilnøkler

❌

❌

❌

✔️

inntil kr 10.000

Startleie på leaset motorvogn

❌

❌

❌

✔️

inntil kr 100.000

Skade på eller tyveri av ladekabel

❌

❌

❌

✔️

Parkeringsskade

❌

❌

❌

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring med inntil kr 200.000

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Ansvar

Skade på personer, annet kjøretøy, bygninger og eiendeler

✔️

Rettshjelp

✔️

Delkasko

Dekker i tillegg:

Skader i forbindelse med brann, tyveri, glassruteskade og veihjelp

✔️

Kasko

Dekker i tillegg:

Skade oppstått ved tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

✔️

Egenandelsfritak i sammenstøt med dyr

✔️

inntil kr 4.000

Leiebil klasse A, i inntil 31 dager

✔️

PS! Tilleggsdekning

Premium

Dekker alt under kasko og i tillegg dekkes:

Leiebil dekkes ved kaskoskade i normal reparasjonstid 

✔️

begrenset til kr 550 pr. døgn i inntil 31 dager

Assistanse på hjemmeadresse ved flatt batteri eller kaldstartproblemer

✔️

Utvidet glassdekning for glasstak

Skader på motor og drivverk inkludert skade ved feilfylling av drivstoff

✔️

Totalskadegaranti

✔️

inntil 36 måneder

Tap av bilnøkler

✔️

inntil kr 10.000

Startleie på leaset motorvogn

✔️

inntil kr 100.000

✔️

Skade på eller tyveri av ladekabel

✔️

Parkeringsskade

✔️

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring

✔️

inntil kr 200.000

Begrensninger

  • Gjelder ikke på reiser av lenger varighet enn 3 måneder i Europa
  • Dekker ikke skader på avsperrede områder, men i egenskap av opplæring eller glattkjøringstrening arrangert i Norge vil dette være dekket
  • Særregler gjelder for egenandel ved erstatningsmessig skade avhengig av skadetype
Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder for det geografiske område som er angitt i forsikringsbeviset. Det kan være i Norden eller Europa.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på bil

Få tilbud på bilforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging