Båtforsikring, båt uten motor

Hos oss kan du velge den båtforsikringen som passer deg best.

Hva dekker båtforsikringen?

Brann/tyveri

Kasko

Premium

Båtansvar

✔️

✔️

✔️

Rettshjelp i Norden

✔️

inntil kr 100.000

✔️

inntil kr 100.000

✔️

inntil kr 100.000

Brann og tyveriskader

✔️

✔️

✔️

Skader på egen båt ved sammenstøt og synking

❌

✔️

✔️

Hærverk

❌

✔️

✔️

Bagasje

❌

✔️

✔️

Brudd på mast

❌

✔️

✔️

Ferieavbrudd

❌

❌

✔️

Utvidet fartsområde fra 01.05 - 30.09

❌

❌

✔️

Opphold og hjemreise etter skade

❌

❌

✔️

Totalskadegaranti

❌

❌

✔️

inntil 3 år fra båt/motor ble kjøpt nye

Feilfylling av drivstoff

❌

❌

✔️

Tilhørende jolle

❌

❌

✔️

inntil 4m og ekstra utenbordsmotor inntil 10 hk

Løsøre

❌

❌

✔️

inntil kr 50.000

Fører og passasjerulykke

Tilleggsdekning

Tilleggsdekning

Tilleggsdekning

Kasko med maskinskade

❌

Tilleggsdekning

Tilleggsdekning

ü  Utvidet beløp på løsøre

❌

❌

Tilleggsdekning

Brann/Tyveri

Dekker i tillegg:

Båtansvar

✔️

Rettshjelp i Norden inntil kr 100.000

✔️

Brann og tyveriskader

✔️

Kasko

Dekker i tillegg til brann/tyveri:

Skader på egen båt ved sammenstøt og synking

✔️

Hærverk

✔️

Bagasje

✔️

Brudd på mast

✔️

Premium

Dekker i tillegg:

Ferieavbrudd

✔️

Utvidet fartsområde fra 01.05 - 30.09

✔️

Opphold og hjemreise etter skade

✔️

Totalskadegaranti

✔️

inntil 3 år fra båt/motor ble kjøpt nye

Feilfyllling av drivstoff

✔️

Tilhørende jolle

✔️

inntil 4m og ekstra utenbordsmotor inntil 10 hk

Løsøre

✔️

inntil kr 50.000

Tilleggsdekning

Fører og passasjerulykke

Kasko med maskinskade

Utvidet beløp på løsøre

Begrensninger

  • For visse skader gjelder en annen og høyere egenandel enn avtalt
  • For visse skader og visse objekter er erstatningsbeløpet begrenset
  • Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt ned ved skade
Hvor forsikringen gjelder

I sommersesongen fra 01.04 – 31.10 gjelder forsikringen i:

Fastlandsnorge ut til 24 nautiske mil fra land, Skagerrak, Kattegat, Østersjøen inkludert Kielerkanalen samt i Nordsjøen fra en linje mellom Dover og Calais til 62 grader Nord og 4 grader Vest, inkludert Inverness. Skandinaviske elver og kanaler er omfattet av forsikringen og kan etter avtale utvides til også å omfatte elver og kanaler i Vest-Europa.

I vintersesongen 1.11- 31.3 gjelder forsikringen ut til 5 nautiske mil fra grunnlinjen til fastlandsnorge.

Forsikringstakers plikter

Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på båt

Få tilbud på båtforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging