Barneforsikring

Med barneforsikring fra Sum-it sikrer du barnets fremtid dersom det skulle oppstå alvorlig sykdom eller skade.

  • Gjelder over hele verden
  • Utenlands inntil 12 måneder
  • Kan tegnes fra barnet er 3 måneder og opp til og med 17 år
  • Forsikringen er en kombinasjon av ulykke, sykdom og uførekapitalforsikring
  • Utbetaling av erstatningsbeløp er skattefrie
  • Barnet må være medlem av Norsk folketrygd
  • Ingen egenandel på erstatningsbeløpene

Hva dekker barneforsikringen?

Behandlingsutgifter v/ulykke

✔️

Inntil 1G*

Dagpenger ved sykehusopphold 

✔️

kr 450 pr dag etter 10 dager, og inntil 365 dager

Dødsfall etter en ulykke eller sykdom

✔️

1G*

Varig invaliditet etter en ulykke eller sykdom

✔️

Inntil 2.000.000

Økonomisk førstehjelp ved utvalgte sykdommer

✔️

Inntil 4G*

·       Uførekapital

✔️

   Uførekapital på en million utbetales etter at barnet er 18 år, hvis vedkommende da er minst 50% varig ufør

Behandlingsutgifter v/ulykke

✔️

Inntil 1G*

Dagpenger ved sykehusopphold 

✔️

kr 450 pr dag etter 10 dager, og inntil 365 dager

Dødsfall etter en ulykke eller sykdom

✔️

1G*

Varig invaliditet etter en ulykke eller sykdom

✔️

Inntil 2.000.000

Økonomisk førstehjelp ved utvalgte sykdommer

✔️

Inntil 4G*

·       Uførekapital

✔️

   Uførekapital på en million utbetales etter at barnet er 18 år, hvis vedkommende da er minst 50% varig ufør

* G er lik grunnbeløpet i folketrygden. Dette reguleres hvert år i mai

Egenandeler
  • Det er ingen egenandel på erstatningsbeløpene
Betaling

Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt den er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse

Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

Meld skade på barn

Få tilbud på barneforsikring

En av våre forsikringsrådgivere vil kontakte deg, slik at du får en forsikring som er skreddersydd til deg. 

Med forsikring fra Sum-it får du:

✔️ Fast rådgiver med lang erfaring og kunnskap

✔️ Riktig forsikring

✔️ Personlig oppfølging